Máy Tính Phân Số

Mô tả công cụ

Các công cụ khác

Máy tính phân số đơn giản hóa phân số trong vài giây và hiển thị các bước hoàn chỉnh liên quan đến quy trình. Máy tính của chúng tôi hỗ trợ tối đa ba phân số và sẽ áp dụng bất kỳ phép toán số học nào trên chúng để rút gọn tùy theo lựa chọn của bạn.

Cách Tính Phân số!

Máy tính của chúng tôi được trang bị một giao diện người dùng đơn giản giúp bạn có thể nhập thông tin đầu vào mà không gặp vấn đề gì. Nó hoạt động nếu bạn cung cấp các giá trị sau:

Đầu vào để nhập:

 • Chọn phân số bạn muốn giảm, 'Tiêu chuẩn' hoặc 'Hỗn hợp'
 • Chọn số phân số
 • Nhập tử số và mẫu số vào các trường tương ứng
 • Trường hợp hỗn số thì nhập cả giá trị của số nguyên
 • Sau khi hoàn tất, hãy nhấn vào tính toán

Kết quả bạn nhận được!

 • Phân số ở dạng đơn giản nhất
 • Tính toán từng bước liên quan đến quy trình
 • Số thập phân tương đương của phân số rút gọn kết quả
 • Đại diện trực quan

Các thao tác trên phân số:

Trong toán học, có bốn phép tính số học cơ bản mà máy tính phân số thực hiện trên phân số. Bao gồm các:

Cộng Trừ Phân Số:

 • Viết hai phân số có dấu cộng hoặc dấu trừ
 • Xác định LCM (Bội số chung nhỏ nhất) hoặc LCD (Mẫu số chung nhỏ nhất)
 • Bây giờ hãy chia riêng mẫu số của từng phân số bằng màn hình LCD
 • Viết kết quả phép chia có tử số của mỗi phân số riêng biệt
 • Thêm dấu hiệu giữa các số (Hoặc + hoặc -), theo nhu cầu
 • Viết số mới thu được dưới dạng tử số với LCD làm mẫu số
 • Đơn giản hóa nếu có thể

Số:

Cách cộng phân số 4/3 & 2/3

Giải pháp:

4/3 + 2/3
= (4+2)/3 (LCD là 3)
= 6/3
=2

Số:

Làm thế nào để trừ phân số 2/7 & 8/3?

Giải pháp:

Trừ các phân số đã cho:

7/2 - 8/3
= (6-56)/21
= -50/21

Phép nhân phân số:

Nhân các phân số là một công việc rất dễ dàng nếu được thực hiện một cách tập trung. Những gì bạn cần làm là:

 • Nhân tử số của tất cả các phân số
 • Tương tự như vậy, hãy nhân mẫu số
 • Viết kết quả dưới dạng một phân số
 • Đơn giản hóa để có được câu trả lời rút gọn

Số:

Làm thế nào để nhân phân số 1/7 & 8/9?

Giải pháp:

7/1 & 8/9

= (1*8)/(7*9)

= 8/63

Phân công:

Để chia phân số;

 • Tìm tích của số bị chia với nghịch đảo của số chia.

Về mặt toán học:

 • Nghịch đảo của a/b là b/a

Số:

cách chia phân số 7/3 & 7/2?

Giải pháp:

Ở đây chúng tôi có:

3/7 & 2/7

Nghịch đảo của số chia (7/2) là 2/7. Vì vậy chúng tôi có;

= (7*2)/(3*7)

= 21/14

= 2/3

Đó là phần cần thiết ở dạng rút gọn. Nếu kết quả có vẻ khó khăn, hãy dùng thử máy tính chia phân số này để đưa ra câu trả lời về phép chia phân số trong giây lát.

Phân số chung:

Bảng sau đây chứa đầy các giá trị phân số mà bạn có thể gặp hàng ngày và có thể giúp bạn đơn giản hóa các giá trị phân số trong vài giây:

64th 32nd 16th 8th 4th 2nd Thập phân Thập phân (inch đến mm)
1/64           0.015625 0.396875
2/64 1/32         0.03125 0.79375
3/64           0.046875 1.190625
4/64 2/32 1/16       0.0625 1.5875
5/64           0.078125 1.984375
6/64 3/32         0.09375 2.38125
7/64           0.109375 2.778125
8/64 4/32 2/16 1/8     0.125 3.175
9/64           0.140625 3.571875
10/64 5/32         0.15625 3.96875
11/64           0.171875 4.365625
12/64 6/32 3/16       0.1875 4.7625
13/64           0.203125 5.159375
14/64 7/32         0.21875 5.55625
15/64           0.234375 5.953125
16/64 8/32 4/16 2/8 1/4   0.25 6.35
17/64           0.265625 6.746875
18/64 9/32         0.28125 7.14375
19/64           0.296875 7.540625
20/64 10/32 5/16       0.3125 7.9375
21/64           0.328125 8.334375
22/64 11/32         0.34375 8.73125
23/64           0.359375 9.128125
24/64 12/32 6/16 3/8     0.375 9.525
25/64           0.390625 9.921875
26/64 13/32         0.40625 10.31875
27/64           0.421875 10.715625
28/64 14/32 7/16       0.4375 11.1125
29/64           0.453125 11.509375
30/64 15/32         0.46875 11.90625
31/64           0.484375 12.303125
32/64 16/32 8/16 4/8 2/4 1/2 0.5 12.7
33/64           0.515625 13.096875
34/64 17/32         0.53125 13.49375
35/64           0.546875 13.890625
36/64 18/32 9/16       0.5625 14.2875
37/64           0.578125 14.684375
38/64 19/32         0.59375 15.08125
39/64           0.609375 15.478125
40/64 20/32 10/16 5/8     0.625 15.875
41/64           0.640625 16.271875
42/64 21/32         0.65625 16.66875
43/64           0.671875 17.065625
44/64 22/32 11/16       0.6875 17.4625
45/64           0.703125 17.859375
46/64 23/32         0.71875 18.25625
47/64           0.734375 18.653125
48/64 24/32 12/16 6/8 3/4   0.75 19.05
49/64           0.765625 19.446875
50/64 25/32         0.78125 19.84375
51/64           0.796875 20.240625
52/64 26/32 13/16       0.8125 20.6375
53/64           0.828125 21.034375
54/64 27/32         0.84375 21.43125
55/64           0.859375 21.828125
56/64 28/32 14/16 7/8     0.875 22.225
57/64           0.890625 22.621875
58/64 29/32         0.90625 23.01875
59/64           0.921875 23.415625
60/64 30/32 15/16       0.9375 23.8125
61/64           0.953125 24.209375
62/64 31/32         0.96875 24.60625
63/64           0.984375 25.003125
64/64 32/32 16/16 8/8 4/4 2/2 1 25.4

Other Languages: Fraction Calculator, Kesir Hesap Makinesi, Kalkulator Ulamkow, Kalkulator Pecahan, Bruchrechner, Kalkulačka Zlomků, Calculadora de Fração, Calcul Fraction, Calculadora de Fracciones, Calcolatrice frazioni, Калькулятор дробей, حاسبة كسور, Murtoluku Laskin, Bråkkalkylatorเครื่องคิดเลขเศษส่วน, 分数計算機, 분수 계산기.

Công cụ Thêm vào Dấu trang
Các công cụ khác